Calități care trebuie căutate la un lider

 

Ca să vânezi lideri, mai întâi trebuie să știi cum arată ei.

Zece calități de lider pe care trebuie să le cauți:

1.Deficiențele serioase de caracter nu pot fi trecute cu vederea.

Cu timpul ele pot reduce eficiența unui lider.

Deficiențele de caracter nu trebuie confundate cu slăbiciunile. Slăbiciuni avem cu toții. Ele pot fi corectate.

Orice persoană pe care o angajezi și are deficiențe de caracter, este o verigă slabă în organizația ta. În funcție de deficitul de caracter, persoana are potențialul de a distruge organizația.

Câteva calități care alcătuiesc un bun caracter:

 • Cinste
 • Integritate
 • Auto-disciplină
 • Capacitatea de a învăța
 • Capacitatea de a se putea conta pe persoana sa
 • Perseverență
 • Conștiinciozitate
 • Un puternic simț etic al muncii.

Cuvintele unei persoane de caracter corespund faptelor sale.

Calitati liderAre o reputație solidă.

Are un fel de a fi deschis și direct.

Următoarele semne trebuie să ne avertizeze:

 • Când o persoană nu își asumă răspunderea pentru fapte sau împrejurări.
 • Când are promisiuni sau obligații neonorate.
 • Când nu se achită la termen de o activitate.
 • Când cultivă relații care pot influiența negativ.

2.Influiență. Știința conducerii presupune influiență.

Fiecare lider are aceste două caracteristici:

 • Se îndreaptă către ceva
 • Este capabil să-i convingă și pe alții să meargă cu el.

Influiența trebuie măsurată pentru a i se determina calitatea. Atunci când cercetezi influiența unui posibil viitor angajat, examinează următoarele:

Care este nivelul de influiență al liderului?

Acea persoană are adepți datorită:

 • Poziției pe care o are – puterea titlului său?
 • Îngăduinței – a dezvoltat relații care motivează?
 • Producției – împreună cu adepții săi, dau rezultate?
 • Formării oamenilor – i-a format pe alții în jurul său?
 • Forței personalității sale – trece dincolo de organizație și formează oameni pe scară largă?

Cine îl influiențează pe lider? Pe cine are ca model?

Oamenii ajung precum modelul lor.

Pe cine influiențează el? Calitatea adeptului va dezvălui calitatea liderului.

Adepții lui sunt:

 • Producători pozitivi, sau
 • O șleactă de oameni marionetă.

3. Atitudine pozitivă. Este una din calitățile cele mai de preț pe care le poate avea în viață cineva.

Oamenii cu atitudine pozitivă:

 • Calitati liderÎncep fiecare zi cu o dispoziție pozitivă.
 • Înțeleg că drumul poate fi la fel de plăcut ca și destinația.
 • Sunt în stare să ajungă în locuri unde alții nu sunt în stare.
 • Pot face lucruri pe care alții nu sunt în stare să le facă.
 • Nu se dau bătuți în fața limitărilor auto-impuse.

Atitudinea dă tonul. Acest lucru este valabil nu numai pentru liderul cu atitudine, ci și pentru adepții lui.

4.Priceperi excelente de a se purta cu oamenii. Un lider, fără priceperea de a se purta cu oamenii – nu are nici un fel de adepți.

Comportamentul nostru față de ceilalți – determină comportamentul lor față de noi. Aceste principii deosebite presupun:

 • O grijă autentică față de ceilalți.
 • Capacitatea de a-i înțelege pe oameni.
 • Prima grijă să fie hotărârea de a avea o interacțiune pozitivă cu alții.

5. Talente evidente. Orice ființă este înzestrată cu talente.

Una din îndatoririle noastre ca lider este să facem un inventar al acestor talente, atunci când avem în vedere pe cineva pentru angajare. Fiecare candidat trebuie să ni-l imaginăm ca pe un «lider vreau și eu:»

Nu s-ar putea niciodată. Un astfel de nu s-ar putea niciodată, dacă este îndrumat către o zonă pentru care nu are înclinații:

Ajunge să se simtă frustrat.

Adesea va învinui pe alții pentru lipsa lui de succes.

Cu timpul ajunge să se plafoneze.

Reorientat, are șansa de a-și atinge potențialul.

S-ar putea. Este o persoană cu talentele și înclinațiile necesare; chiar ar putea avea abilități de super-vedetă. Dar îi lipsește auto-disciplina. Ajutați-l să și-o formeze și «o să-și dea drumul.»

Ar trebui. Este o persoană cu talent înăscut, dar cu o slabă pricepere în a-și folosi acest talent. Are nevoie de instruire. Ajutată, ea va deveni persoana menită să fie.

Îi lipsește ocazia. El are:

 • Talentele necesare,
 • Priceperile necesare,
 • Atitudinea potrivită,
 • Pornirea de a fi persoana care a fost menită să fie.

Depinde doar de tine să fii acel lider care îi oferă acea ocazie.

6. Palmares palpabil. Un lider încercat are întotdeauna un palmares încercat.

Robert Townsend: «Liderii sunt de toate mărimile, vârstele, formele și condițiile. Unii sunt slabi administratori, alții nu tocmai sclipitori. Dar există un singur indiciu să-i ochești. De vreme ce majoritatea oamenilor sunt mediocri, adevăratul lider poate fi cunoscut pentru că într-un fel sau altul, oamenii săi au realizări remarcabile.»

Calitati lider7.Încredere. Oamenii nu vor urma niciodată un lider care nu are încredere în el însuși. Încrederea:

-Nu este doar de paradă.

-Este cea care dă puteri.

-Un bun / un mare lider are capacitatea de a insufla oamenilor săi:

-Să aibă încredere în el.

-Să aibă încredere în ei înșiși.

8.Auto-disciplină. Vrem mic dejun peloc, filme pe loc, bani pe loc… însă succesul nu vine pe loc. Și nici capacitatea de a conduce.

Aspecte ale auto-disciplinei pe care trebuie să le căutăm la potențialii lideri:

Emoțiile. Liderii eficienți recunosc că reacțiile lor emoționale îi privesc doar personal. Un lider care decide să nu permită ca acțiunile altor oameni să-i determine reațiile – trăiește o libertate dătătoare de puteri. Un filozof grec Epitect: «Un om care nu este propriul lui stăpân, nu este un om liber.»

Fiecare om de pe planetă are la dispoziție același număr de minute într-o zi. Nivelul de auto-disciplină al fiecăruia – dictează cât de eficient sunt folosite acele minute.

Oamenii care au o disciplină proprie:

 • Calitati liderCresc continuu,
 • Se străduiesc continuu să se perfecționeze,
 • Își folosesc la maxim acest timp.
 • Lucrurile care caracterizează liderii disciplinați:
 • Au niște țeluri clare, specifice, auto-impuse, pe termen lung și pe termen scurt.
 • Au un plan pentru atingerea acestor țeluri.
 • Au o dorință care îi motivează să continue să muncească pentru a îndeplini aceste țeluri.

9.Tehnici de comunicare eficientă. Comunicarea înseamnă interacțiune pozitivă. Un lider care nu are capacitatea de a comunica, nu poate să-și exprime viziunea în așa fel încât să-i facă pe oameni să acționeze în spiritul ei.

Capacitatea de comunicare la un potențial lider, se identifică prin următoarele trăsături:

O preocupare autentică față de persoana cu care stă de vorbă. Când oamenii simt că te preocupă persoana lor, ei sunt dispuși să asculte ceea ce ai să le spui.

Capacitatea de a te concentra asupra celui care îți răspunde.

Cei care nu sunt în stare să comunice – se concentrează asupra propriei persoane și a propriilor păreri.

Cei care au această capacitate – se concentrează asupra răspunsului persoanei cu care stau de vorbă.

Cei care comunică bine – pot pricepe și limbajul corpului.

Capacitatea de a comunica cu tot felul de oameni. Un om priceput să comunice – are capacitatea să-l facă pe cel cu care stă de vorbă să se simtă în largul său.

Contact vizual cu persoana cu care stă de vorbă. Majoritatea oamenilor care sunt cinstiți cu tine – te privesc în ochi.

Integritatea și convingerea personală – fac credibilă comunicarea.

Un zâmbet cald.

Deschide rapid căile de comunicare.

Depășește numeroase bariere în calea comunicării, trecând dincolo de granițele culturii, rasei, clasei, genului, educației și statutului economic.

10. Nemulțumirea legată de starea de lucruri («încurcătura în care suntem»).

Liderii:

Văd cum stau lucrurile și au o viziune asupra a cum ar putea sta.

Nu sunt niciodată mulțumiți de felul cum stau lucrurile.

Depășesc «încurcătura în care suntem» și cer același lucru și de la cei din jurul lor.

Își asumă riscuri – o persoană care refuză să riște nu mai crește.

Ca să conduci:

Trebuie să fii în frunte.

Să calci pe teren nou.

Să cucerești lumi noi.

Să ieși din «încurcătura în care suntem».

Atunci când căutați potențiali lideri – căutați oameni care caută soluții