Discoterapia

DiscoterapiaDiscoterapia sau discografia terapeutică este o terapie na­turistă de profilaxie, tratament şi autotratament ce constă în înregistrarea – pe discuri, benzi, casete audio sau video – a vocii, eventual şi a imaginii unui terapeut cu profunde cu­noştinţe în domeniul medicinei naturiste şi psihologiei. În acestea se prezintă instrucţiuni, sfaturi şi recomandări, pre­cum şi descrierea unor proceduri şi remedii naturiste, fie cu caracter general, fie specifice unor boli sau unei categorii de boli, fie mai ales destinate pacientului respectiv.

Aceste discuri, benzi sau casete sunt audiate sau vizio­nate de către pacienţi, la anumite intervale de timp şi mo­mente din zi, care au fost recomandate de terapeut sau liber alese de pacient.

Numele terapiei provine de la cuvântul „disc”, deoarece primele înregistrări au fost realizate pe discuri de patefon.

 

Efectul preventiv sau vindecător al acestei terapii se ba­zează pe cinci aspecte:

1) valoarea terapeutică intrinsecă a sfaturilor şi a reco­mandărilor pe care le conţin;

2) valoarea sugestivă a vocii terapeutului şi a încrederii pacientului în terapeut;

3) valoarea calităţilor energetice pe care le-au primit, da­torită faptului că au fost imprimate şi realizate de către tera­peutul însuşi;

4) fondul muzical, care are în sine o puternică încărcă­tură benefică, energetică, terapeutică, religioasă sau spiri­tuală;

5) încărcătura suplimentară cu bioenergie, inforenergie sau inforspiritualitate pe care terapeutul o imprimă în mod special benzilor sau casetelor respective.

Această calitate energetică benefică poate fi împrospă­tată, prin reîncărcarea lor periodică de către acelaşi terapeut, sau poate fi amplificată de către acesta, prin punerea lor în re­zonanţă cu pacientul respectiv.

Benzile, casetele şi CD-urile imprimate direct de către terapeut, deşi uneori de o calitate modestă şi cu unele defecţiuni tehnice, sunt mult mai valoroase decât copiile realizate de către operatori specialişti,în condiţii tehnice ex­celente, deoarece acestea nu mai conţin decât valoarea sfa­turilor şi recomandărilor terapeutului, dar nu şi influenţele energetice benefice ale acestuia. Din contră, în ele se pot im­prima energiile malefice ale operatorului.