Începând cu data de 25 mai 2018, Sursesanatate.ro va adopta regulamentul UE 2016/679.
Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură va intra în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Te asigurăm că Sursesanatate.ro va continua să prelucreze datele personale ale clienților doar în scopuri bine definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora.

Pentru a vă putea înscrie ca membru Calivita va trebui să completaţi declaraţia  de afiliere.
În baza acestei declaraţii considerăm voluntară furnizarea datelor dumneavoastră către compania S.C. California Fitness România S.R.L., ea reprezentând totodată acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Principalele informaţii pe care le colectăm sunt:

 • Nume si Prenume
 • Cod numeric personal
 • Seria şi numărul cărţii de identitate
 • Data naşterii
 • Sex
 • Adresa de domiciliu şi adresa unde doriţi să primiţi corespondenţa
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail

Calitatea de membru  este valabilă un an de zile, putând fi reînnoită după această perioadă. În cazul în care nu prelungiţi calitatea de membru datele dumneavoastră vor fi şterse automat din baza noastră de date.

Scopurile colectării

 • Facturarea produselor pe care doriţi să le cumpăraţi;
 • Înscrierea în baza noastră de date astfel încât să aveţi acces la produsele noastre şi să beneficiaţi de toate drepturile oferite membrilor CaliVita;
 • Livrarea produselor;
 • Informarea;

Transferul datelor

Pentru ca Reţeaua să funcţioneze, este necesar transferul informaţiilor între computerile din Reţea sau/ şi companiile sale administrative şi/ sau entităţile sale afiliate. Distribuitorul este de accord ca Reţeaua şi/ sau Compania să transfere informaţiile despre Distribuitor către sau între oricare dintre entităţile afiliate, subsidiare şi asociate ale Companiei şi/ sau Reţelei, în scopul desfăşurării normale a activităţilor din Reţea.

Definiţii   

Reţeaua- Reţeaua CaliVita® International, formată din toti Distribuitorii săi, la nivel global, cu ajutorul cărora sunt distribuite produsele.

Distribuitor  – Persoane fizice, companii sau organizaţii care sunt înregistrate de companie ca Distribuitori independenţi ai produselor Reţelei. Poate deveni distribuitor orice persoană majoră.

Accesul dumneavoastră la date

Datele furnizate de dumneavoastră companiei S.C. California Fitness România S.R.L. sunt păstrate până la revocarea acestora sau până la expirarea calităţii de membru.

În cazul în care doriţi să retrageţi datele dumneavoastră din baza de date o puteţi face prin completarea şi semnarea „cererii de retragere”, apoi expedierea acesteia la următoarea adresă:

S.C.California Fitness România SRL

Str. Calea Aviatorilor nr. 18, Ghiroda, Jud. Timiş

Imediat după primirea cererii ne vom ocupa de ştergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date şi vă vom anunţa în scris despre acest lucru.

În cazul în care doriţi să actualizaţi anumite date vă rugăm să scrieţi email la info@calivita.ro

Securitatea informaţiilor

Datele dumnevoastră personale furnizate companiei S.C. Califirnia Fitness România S.R.L. sunt administrate confidenţial conform prevederilor legislative, Legea 677/2001, Legea 506/2004.

Accesul la datele dumneavoastră se poate face doar din interior, baza de date fiind securizată.

Nr. Notificare 17142/07.07.2010

Sursesanatate.ro  nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani.

În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorilor săi conform celor menționate mai sus, Sursesanatate.ro va obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție.

In acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Sursesanatate.ro , să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către Sursesanatate.ro în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate în articolele anterioare.

[gdpr_privacy_tools]