Zooterapia

 

ZooterapiaCE  este zooterapia?

Ce aţi zice dacă în loc de antidepresive v-aţi lua un  câine sau o pisică pe post de animal de companie şi aţi da uitării stările depresive, anxioase sau de iritare? Mângâind o pisică ţineţi departe bolile psihice şi bo­lile de inimă. Mângâind un câine reglaţi nivelul co­lesterolului, presiunea sângelui şi alungaţi depresia.

Rolul animalelor-doctor este recunoscut de psihiatri şi  transformat într-o  modalitate  de  tratament, numită zooterapie.

Programul ulat Un câine educat, un prieten minunat

Un padoc nu prea mare, undeva în apro-piere de Herăstrău. În centrul lui se zbenguie trei căţei împreună cu trei tineri care învaţă arta dresajului, dar şi arta de a comunica şi a te împrieteni cu necu­vântătoarele. Câinii nu au nume, acum vor primi, de la viitorii dresori. Doi dintre câini deja par să se înţeleagă bine cu cei care îi ţin de lesă, un al treilea, mai tinerel şi mai jucăuş, nu-şi gă­seşte astâmpărul şi nu se lasă uşor convins, nici măcar de recom­pensa primită din mâna omului. Şi oa­meni şi câini sunt parte a proiectului pilot inti­tulat Un câine educat, un prieten minunat, proiect menit să vindece sufleteşte oamenii şi să găsească un rost câinilor fără stăpân. Mai exact, este vorba de o terapie asistată de animale.

De mii de ani ani­male precum câinele, pisica ne-au însoţit existenţa în împrejură­rile cele mai dificile. Specialiştii în psihiatrie au descoperit că ani­malele – nu doar câi­nele şi pisica, ci şi papagalii, broasca ţestoasă, caii, delfinii, porcuşorii de Guineea ş.a. – au, afară de va­loarea economică (pă­zesc turmele de oi, ţin departe şobolanii, caii ajută la transportul produselor etc.), pro­prietăţi terapeutice de­osebite pentru psihicul uman. Câinii sunt folo­siţi în întreaga lume atât ca animale de companie pentru ne­văzători, cât şi în sco­puri terapeutice pentru bolile psihice, patrupezii fiind capa­bili să anunţe stăpânu­lui un atac de epilepsie, o criză dia­betică, punând astfel omul în gardă cu mult timp înainte ca boala să devină ma­nifestă.

Boris Levinson a fost psihiatrul ameri­can care a introdus ter­menul de zooterapie – terapia cu animale – în 1964, în urma experimentelor asu­pra copiilor cu defi­cienţe de comunicare. Psihoterapeutul ameri­can a observat că mi­cuţii făceau progrese după ce se împrieteneau cu necuvântă­toare precum caii, câi­nii, pisicile, delfinii. Terapia şi Activi­tăţile Asistate cu Ani­male (prescurtat, TAAA) promovează inte­racţiunea pozitivă dintre om şi animal cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii umane şi de a facilita procesul de recuperare al per­soanelor care necesită îngrijire medicală fi­zică sau psihică. Ţările în care s-a răspândit TAAA, afară de SUA, sunt Canada, Austria, Ungaria, Germania, Spania, Franţa, Italia, Suedia, Norvegia şi Elveţia. Cea mai răspândită formă de TAAA din lume este terapia asistată de câini, urmată de te­rapia asistată de cai.

„Credem că în felul acesta vom transfera anumite abilităţi com­portamentale pozitive ale animalelor la oa­meni, determinând astfel atitudini prosociale, disponibilitatea de a îi ajuta pe ceilalţi, dorinţa de implicare socială” – conf. univ. Alina S. Rusu.

In România, pri­mele activităţi asistate de animale au fost me-diatizate din anul 2000, însă terapia asistată de câini a fost preluată din 2006. Tot în 2006 a fost iniţiat primul pro­gram de oferire de competenţe în dome­niul TAAA.

ZooterapiaProiectul Un câine educat, un prieten minu­nat este un program pilot care a demarat în februarie 2013, când primul grup de şase persoane private de li­bertate a intrat în pro­gramul de terapie. Trei deţinuţi beneficiază de antrenamente la Clu­bul de Dresaj Canin RINGSTAR, în timp ce alte trei persoane susţin antrenamentele cu ajutorul asociaţiei ANGEL DOG. 

De două ori pe săptămână, timp de trei ore, cei selectaţi învaţă să lucreze în mod profesionist cu câinii, astfel încât la fi­nalul a două luni de antrenament să poată participa la susţinerea examenului de atestare în meseria de asistent dresor. În urma par­curgerii programului, câinii proveniţi din adăposturile publice, şi reabilitaţi cu ajutorul deţinuţilor, vor fi oferiţi spre adopţie. Astfel se încearcă, pe de o parte, detensiona-rea deţinuţilor, disci­plinarea lor şi o motivare a acestora în a avea o meserie, prin practica dresajului ani­malelor, iar, pe de altă parte, câinii dresaţi vor putea fi adoptaţi sau utilizaţi în scopuri terapeutice pentru nevăzători sau alte persoane cu di­verse dizabilităţi.